Hobby en Kunst Rijssen

Hobby en Kunst Rijssen is een vereniging van mensen die verschillende hobby’s uitoefenen en dit 1 keer per week samen uitoefenen.

Hobby en Kunst Rijssen is ontstaan op 1 januari 2018 uit een samengaan van de kunstenaarsvereniging Expres-Zo, de houtsnijdersvereniging de Burijn en de Kunstkring Rijssen. Deze nieuwe club stelt zich ten doel om hobby’s zoals, schilderen met verschillende materialen, houtsnijden in verschillende facetten, boetseren en aanverwante hobby’s meer aandacht te geven. In de toekomst zullen bij deze club meerdere hobby’s aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld houtbranden(pyrography), glas in lood, figuurzagen, sieraden maken etc.

Op dit moment heeft deze nieuwe club 40 leden, die op de dinsdagavond en woensdagavond samenkomen in het schoolgebouw op de hoek van de Zeven Peggenweg en de Veldovenstraat te Rijssen. Deze avonden beginnen om 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Alleen op de dinsdagavond wordt er gesneden in hout onder begeleiding van Ben Plomp. Op de dinsdag en woensdagavond wordt er geschilderd en geboetseerd onder begeleiding van Jan Mijnders.

Het bestuur van deze nieuwe club nodigt een ieder uit om vrijblijvend te komen kijken op 1 van deze avonden.

Het lidmaatschap van deze hobbyvereniging bedraagtĀ  75 euro per jaar, inclusief koffie of thee. De club heeft een zomerstop van half april tot half september.

Bankrelatie NL96RABO0141441399 tnv Houtsnijdersvereniging de Burijn